گاه می ‌اندیشم

دانش نگار صبا فدوی

گاه می ‌اندیشم

دانش نگار صبا فدوی

هر زمان که می‌اندیشیم و معنا را جستجو می‌کنیم، زیستن در جهان پدیدار را رها کرده ایم. پس «گاه هستیم، گاه می‌اندیشیم».

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نیهیلیسم» ثبت شده است

 «سعادت، با مبارزه بر روی زمین مستقر می‌شود»

(نیچه)

پس از شش ماه زیستن در فضای نظری و عملیِ اصول مبارزه در زمانه نیهیلیسم و آمادگی برای بررسی مباحث کتاب، در ابتدای راه از ورود مستقیم به مفاهیم کلیدی اثر؛ مانند: ضرورت و علیت رادیکال، زمان تورّخی، حرکت جوهری بیناسوبژکتیو و مانند آن صرفنظر میکنم، و ابتدا به سراغ بحث به‌ظاهر فرعی‌تری در فصل اخلاق می‌روم که داستان انسان و خدایان از آن‌جا آغاز می‌شود: ...«حرص»! سپس روششناسی اثر یعنی منطق پلاستیک را در بخش دیگری بر روی آن پیاده میکنم.

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۰۲ ، ۰۹:۰۵
صبا فدوی