گاه می ‌اندیشم

دانش نگار صبا فدوی

گاه می ‌اندیشم

دانش نگار صبا فدوی

هر زمان که می‌اندیشیم و معنا را جستجو می‌کنیم، زیستن در جهان پدیدار را رها کرده ایم. پس «گاه هستیم، گاه می‌اندیشیم».

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقیقت» ثبت شده است

حقیقت همیشه در روندهای معینی تولید می‌شود، بنابراین همیشه در پیوند با روابط قدرت است. میشل فوکو (د. 1984م) تأکید داشت که همیشه رابطه و نسبتی میان حقیقت، دانش و قدرت وجود دارد؛ اما این نکته اهمیت دارد که می‌توان به «قدرت» اعتراض کرد، مقابل آن ایستاد و آن را تغییر داد.

از نظر جودیت باتلر –فیلسوف پساساختارگرا و منتقد فمنیست معاصر آمریکایی- تأثیر قدرت تنها برای سوژه‌های معینی توانایی کنش‌گری را ممکن می‌سازد، سوژه‌هایی که «قدرت» آن‌ها را به‌صورت جوهرهای طبیعی و حقیقی معرفی می‌کند؛ و این در حالی است که در جهانِ اجتماعی، حقیقت و واقعیت داشتن یا نشان دادن حقیقت و واقعیت، حقی ویژه و بسیار نیرومند محسوب می‌شود و راهی است برای آن‌که «قدرت» خود را در مقام هستی‌شناسی جا بزند؛ و این امر که تنها سوژ‌ه‌های معینی واقعیت دارند، همیشه به قیمت دورانداختن، نادیده گرفتن و واقعیت‌زدایی از دیگر سوبژکتیویته‌های ممکن تمام می‌شود.

۰ موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۰۱ ، ۱۷:۵۸
صبا فدوی